Kritériá na zaradenie do AMBER Alert Slovensko

Rozhodnutie vyhlásiť “AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života” záleží na polícii – Odbore pátrania Prezídia Policajného zboru v Bratislave. Polícia používa nasledujúce kritériá:

VEK

Vek osoby do 18 rokov;

ÚNOS ALEBO OBEŤ TČ

Je dôvodné podozrenie, že ide o únos podľa § 209 Trestného zákona (nevzťahuje sa na § 210 Trestného zákona na tzv. „rodičovské únosy“);
Alebo je dôvodné podozrenie, že sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne ohrozené na živote a zdraví.

DOSTATOK INFORMÁCIÍ

Polícia má k dispozícii dostatok informácií o prípade (napr. popis dieťaťa/únoscu, fotografia, zvláštne znaky a pod.), ktorých šírením sa zvýši možnosť nájdenia dieťaťa, a zároveň sa nepredpokladá, že zverejnenie týchto informácií zvýši riziko, ktorému dieťa čelí;

PATROS a SIS

Je vyhlásené národné a medzinárodné pátranie (PATROS a SIS);