Čo je AMBER Alert Slovensko

Je to pohotovostný systém na pomoc deťom v bezprostrednom ohrození života a zdravia. Používa sa v prípadoch, ak má polícia informácie o únose dieťaťa (nevzťahuje sa na tzv. „rodičovské únosy“), alebo ak sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne ohrozené na živote alebo zdraví.

Policajný zbor Slovenskej republiky

O vyhlásení AMBER Alert Slovensko rozhoduje Policajný zbor SR vždy individuálne po dôslednom vyhodnotení všetkých dostupných informácií o konkrétnom prípade.

Mediálny “alarm”

Po vyhlásení AMBER Alert Slovensko sa prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov bezodkladne odvysiela výzva verejnosti o pomoc pri pátraní po dieťati.

Medzinárodná spolupráca

Nezvestné deti v ostatných krajinách Európy.